{lang_popque}

精神病院

精神病院
Постер к 精神病院
{lang_lists}

  精神病院

  (6.0)
  R
  «Этот безумный, безумный, безумный мир...»
  • {lang_country}: RussiaFrance
  • {lang_genre}: DramaRomanceMilitaryMusic
  • {lang_duration}: 104 {lang_durationm}
  • {lang_language}
  • {lang_studio}:
  {lang_popularity}
  6.02
  {lang_plot}:
  让娜(朱莉娅·维斯托斯卡亚 Yuliya Vysotskaya 饰)是一名精神病患者,常年生活在精神病院之中。虽然是病人,但让娜能够演奏非常优美的手风琴乐曲,她的演奏是安抚躁动的其他病患的一剂良药。让娜整日都生活在幻想的世界之中,在她的梦中,加拿大流行歌手布莱恩是她的未婚夫,每一天,她的生活在爱情的喜悦之中。
  {lang_actors}:
  {lang_creators}:
  • {lang_director}:
  • {lang_scenario}:
  • {lang_producer}:
  • {lang_operator}:
  • {lang_composer}:
  • {lang_artist}:
  • {lang_installation}:
  {lang_discuss} 0
  {lang_favorites}
  {lang_ofavorites}

  {lang_comments} 精神病院

  0
  K
  {lang_nocomments}
  {lang_becom}
  {lang_trailer} 精神病院